Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka služobných motocyklov pre Mestskú políciu Žilina - OPAKOVANÁ

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 63323457

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Dodávka služobných motocyklov pre Mestsk Oznámenie o výsledku - uspel
2021\09\13
13.09.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Dodávka služobných motocyklov pre Mestsk Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\09\10
10.09.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Dodávka služobných motocyklov pre Mestsk Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\08\27
27.08.2021
 Príloha č. 1 - Kúpna zmluva Príloha
2021\08\27
27.08.2021
26.10.2021 20:46:41