Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Nákup hudobných nástrojov a prísl.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 63700603

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Nákup hudobných nástrojov a prísl. Oznámenie o výsledku - uspel
2019\10\22
22.10.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Nákup hudobných nástrojov a prísl. Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\10\22
22.10.2019
 Ponuka doručená emailom 21.10.2019 Dokumenty zadávateľa
2019\10\22
22.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\15
15.10.2019
22.10.2021 12:53:54