Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Martinská, Žilina SO: y - Príprava územia

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 63756661 | Kód: 012806/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - 012806/2021 Oznámenie o výsledku - uspel
2021\07\06
06.07.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 012806/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\07\06
06.07.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 012806/2021 Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\07\06
06.07.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 012806/2021 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\07\06
06.07.2021
 Príloha č. 3 ZoD Príloha
2021\06\28
28.06.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 012806/2021 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\06\28
28.06.2021
 Príloha č. 2 VV Príloha
2021\06\28
28.06.2021
 Príloha č.1 PD Príloha
2021\06\28
28.06.2021
21.10.2021 07:35:52