Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Komparatívna analýza z mapovania pocitov (Klimatická pocitová mapa Žilina 2019) s analýzou satelitných snímok

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 64347625 | Kód: 012311/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 012311/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\12\02
02.12.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 012311/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\12\02
02.12.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - 012311/2020 Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\12\02
02.12.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - 012311/2020 Oznámenie o výsledku - uspel
2020\12\02
02.12.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 012311/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\02\12
12.02.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 012311/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\23
23.11.2020
 Príloha č.1_ Návrh zmluvy Príloha
2020\11\23
23.11.2020
17.10.2021 18:43:09