Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu: Rozšírenie kanalizácie Brodno - Podskaličná ul. (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 64905903 | Kód: 011109/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu: Rozšírenie kanalizácie Brodno - Podskaličná ul. (NOVÁ) - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\09\23
23.09.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu: Rozšírenie kanalizácie Brodno - Podskaličná ul. (NOVÁ) - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\09\23
23.09.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu: Rozšírenie kanalizácie Brodno - Podskaličná ul. (NOVÁ) - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\09\23
23.09.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 011109/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\09\23
23.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu: Rozšírenie kanalizácie Brodno - Podskaličná ul. (NOVÁ) - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\11
11.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu: Rozšírenie kanalizácie Brodno - Podskaličná ul. (NOVÁ) - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\11
11.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Spracovanie PD a inžinierska činnosť pre stavbu: Rozšírenie kanalizácie Brodno - Podskaličná ul. (NOVÁ) - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\11
11.09.2019
 Príloha č.1 ZoD - 011109/2019 Príloha
2019\09\11
11.09.2019
 Príloha _ Základny rozsah prác - 011109/2019 Príloha
2019\09\11
11.09.2019
 Príloha_Generálne plnomocenstvo - 011109/2019 Príloha
2019\09\11
11.09.2019
 Príloha Zakreslenie v KN - 011109/2019 Príloha
2019\09\11
11.09.2019
21.10.2021 08:00:35