Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Výrub náletových drevín, vykosenie a vyčistenie korýt vodných tokov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 64930378

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2021\02\10
10.02.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Výrub náletových drevín, vykosenie a vyčistenie korýt vodných tokov - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\01\05
05.01.2021
 Príloha č.3 Situácia Príloha
2021\01\05
05.01.2021
 Príloha č.2 Zmluva Príloha
2021\01\05
05.01.2021
 Príloha č.1 - Výkaz výmer Príloha
2021\01\05
05.01.2021
21.10.2021 06:38:42