Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie energetického auditu, PD pre SP - "Nadstavba a stavebné úpravy objektu jedálne na účely denného centra a pobytového zariadenia pre seniorov - Lichardova, Žilina"

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 65320591

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Vypracovanie energetického auditu, PD pr Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\02\15
15.02.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Vypracovanie energetického auditu, PD pr Oznámenie o výsledku - uspel
2021\02\15
15.02.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Vypracovanie energetického auditu, PD pr Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\02\15
15.02.2021
 Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov Príloha
2021\02\02
02.02.2021
 Príloha č. 3 - Splnomocnenie Príloha
2021\02\02
02.02.2021
 Príloha č. 2 - Základný rozsah prác Príloha
2021\02\02
02.02.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie energetického auditu, PD pr Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\02\02
02.02.2021
 Príloha č. 1 - Zmluva na zhotovenie energetického auditu Príloha
2021\02\02
02.02.2021
26.10.2021 14:31:21