Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Oplotenie športového areálu - ul. Oravská

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 65926971 | Kód: 010707/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 010707/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\07\07
07.07.2020
 Príloha č. 1 Situácia Príloha
2020\07\07
07.07.2020
 Príloha č. 2_VV Príloha
2020\07\07
07.07.2020
 Príloha č. 3_Návrh ZoD Príloha
2020\07\07
07.07.2020
26.10.2021 21:23:28