Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia kanalizácie - Zimný štadión Žilina, I.a II. Etapa

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 66247073

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Rekonštrukcia kanalizácie - Zimný štadión Žilina, I.a II. Etapa Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\07\29
29.07.2020
22.10.2021 11:38:23