Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 66613549 | Kód: 2207/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností (NOVÁ) - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\08\09
09.08.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností (NOVÁ) - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\08\09
09.08.2019
 Doručené ponuky - 2207/2019 Doručené ponuky
2019\08\09
09.08.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 2207/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\08\09
09.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností (NOVÁ) - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\07\31
31.07.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností (NOVÁ) - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\07\31
31.07.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností (NOVÁ) - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\07\31
31.07.2019
 Príloha - 2207/2019 Príloha
2019\07\31
31.07.2019
 Príloha - 2207/2019 Príloha
2019\07\31
31.07.2019
 Príloha - 2207/2019 Príloha
2019\07\31
31.07.2019
 Príloha - 2207/2019 Príloha
2019\07\31
31.07.2019
17.10.2021 18:27:47