Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Realizačný projekt - multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom pri ZŠ Brodno

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 67001029

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Realizačný projekt - multifunkčné ihrisk Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\10\27
27.10.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Realizačný projekt - multifunkčné ihrisk Oznámenie o výsledku - uspel
2020\10\27
27.10.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Realizačný projekt - multifunkčné ihrisk Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\10\27
27.10.2020
26.10.2021 13:56:55