Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Doplnenie turistického tabuľového značenia (stĺpiky, smerovníky, tabuľky)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 67547079

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Doplnenie turistického tabuľového značen Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\11\24
24.11.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Doplnenie turistického tabuľového značen Oznámenie o výsledku - uspel
2020\11\24
24.11.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Doplnenie turistického tabuľového značen Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\11\24
24.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Doplnenie turistického tabuľového značen Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\18
18.11.2020
21.10.2021 06:53:03