Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: "Stavebné úpravy ZŠ Hollého - Žilina"

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 68823183

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - „Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby: "Stavebné úpravy ZŠ Hollého - Žilina" Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\03\05
05.03.2019
 Príloha - Zmluva o dielo Príloha
2019\03\05
05.03.2019
26.10.2021 20:35:55