Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Výmena oplotenia ihriska vo vnútrobloku Osiková v MČ Žilina – Solinky 2019

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 68898540

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Výmena oplotenia ihriska vo vnútrobloku Osiková v MČ Žilina – Solinky 2019 - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\22
22.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Výmena oplotenia ihriska vo vnútrobloku Osiková v MČ Žilina – Solinky 2019 - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\22
22.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Výmena oplotenia ihriska vo vnútrobloku Osiková v MČ Žilina – Solinky 2019 - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\22
22.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Výmena oplotenia ihriska vo vnútrobloku Osiková v MČ Žilina – Solinky 2019 - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\22
22.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Výmena oplotenia ihriska vo vnútrobloku Osiková v MČ Žilina – Solinky 2019 - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\22
22.10.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Výmena oplotenia ihriska vo vnútrobloku Osiková v MČ Žilina – Solinky 2019 - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\10\22
22.10.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Výmena oplotenia ihriska vo vnútrobloku Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\10\22
22.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Výmena oplotenia ihriska vo vnútrobloku Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\10
10.10.2019
 Príloha - Výkaz výmer Príloha
2019\10\10
10.10.2019
 Príloha - Zmluva o dielo Príloha
2019\10\10
10.10.2019
 Príloha - Projektová dokumentácia Príloha
2019\10\10
10.10.2019
21.10.2021 07:18:21