Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s podrobnosťami pre realizáciu stavby vrátane odborného autorského dohľadu a výkon inžinierskej činnosti pre stavbu: „Rekonštrukcia lávky na ul. Centrálna, Žilina“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 69035572

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Projektová dokumentácia pre stavebné pov Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\06\16
16.06.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Projektová dokumentácia pre stavebné pov Oznámenie o výsledku - uspel
2021\06\16
16.06.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Projektová dokumentácia pre stavebné pov Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\06\16
16.06.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Projektová dokumentácia pre stavebné pov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\06\04
04.06.2021
 Príloha č. 4 - Fotodokumentácia Príloha
2021\06\04
04.06.2021
 Príloha č.3 - Záverečná správa o diagnostike mostného objektu Príloha
2021\06\04
04.06.2021
 Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritérií hodnotenia – cenová ponuka Príloha
2021\06\04
04.06.2021
 Príloha č. 1 - Zmluva o dielo Príloha
2021\06\04
04.06.2021
21.10.2021 07:48:42