Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Stavebné úpravy vzduchotechniky - ZŠ Dolná Trnovská 36, Žilina - Trnové

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 69166485 | Kód: 2006/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Doručené ponuky - 2006/2019 Doručené ponuky
2019\07\09
09.07.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 2006/2019 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\06\20
20.06.2019
 Príloha č. 1_PD - 2006/2019 Príloha
2019\06\20
20.06.2019
 Príloha č 2_VV - 2006/2019 Príloha
2019\06\20
20.06.2019
 Príloha č.3_ZoD - 2006/2019 Príloha
2019\06\20
20.06.2019
 Príloha č.4_FOTO - 2006/2019 Príloha
2019\06\20
20.06.2019
21.10.2021 06:24:04