Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečenie hasičskej výstroje a výzbroje

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 69226885

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Zabezpečenie hasičskej výstroje a výzbro Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\06\30
30.06.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Zabezpečenie hasičskej výstroje a výzbro Oznámenie o výsledku - uspel
2021\06\30
30.06.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Zabezpečenie hasičskej výstroje a výzbro Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\06\30
30.06.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - Zabezpečenie hasičskej výstroje a výzbro Žiadosť o vysvetlenie
2021\06\22
22.06.2021
 Vysvetlenie SP č. 1 Vysvetlenie
2021\06\21
21.06.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Zabezpečenie hasičskej výstroje a výzbro Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\06\11
11.06.2021
 Príloha č. 1 - VV Príloha
2021\06\11
11.06.2021
26.10.2021 13:26:55