Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Stavebné úpravy sociálnych zariadení na MsÚ – 2,3,4 poschodie v budove A

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 69454189

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zmluva o dielo č. 408/2020 Dokumenty zadávateľa
2020\11\05
05.11.2020
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2020\11\05
05.11.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Stavebné úpravy sociálnych zariadení na MsÚ – 2,3,4 poschodie v budove A - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\09\09
09.09.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Stavebné úpravy sociálnych zariadení na MsÚ – 2,3,4 poschodie v budove A - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\09\09
09.09.2020
 Žiadosť o vysvetlenie - Stavebné úpravy sociálnych zariadení na Žiadosť o vysvetlenie
2020\09\09
09.09.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Stavebné úpravy sociálnych zariadení na Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\09\09
09.09.2020
 Vysvetlenie č. 3 / predĺženie lehoty. Vysvetlenie
2020\09\07
07.09.2020
 Oznámenie o zmene lehôt na predkladanie ponúk Ostatné dokumenty
2020\09\02
02.09.2020
 Vysvetlenie č.2 Príloha Vysvetlenie
2020\09\02
02.09.2020
 Vysvetlenie č.2 Vysvetlenie
2020\09\02
02.09.2020
 Vysvetlenie č.1 Vysvetlenie
2020\08\28
28.08.2020
 Príloha - Projektová dokumentácia Príloha
2020\08\24
24.08.2020
 Príloha - Zmluva o dielo Príloha
2020\08\24
24.08.2020
 Príloha - Výkaz výmer Príloha
2020\08\24
24.08.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Stavebné úpravy sociálnych zariadení na Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\08\24
24.08.2020
26.10.2021 19:06:05