Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Výmena únikového schodiska na MŠ Zástranie (OPAKOVANA)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 70089728 | Kód: 012610/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - 012610/2020 Oznámenie o výsledku - uspel
2020\11\05
05.11.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 012610/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\11\05
05.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 012610/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
 Príloha č. 1_VV Príloha
 Príloha č. 2 Návrh ZoD Príloha
18.10.2021 11:45:19