Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečenie zberu a likvidácie nebezpečného odpadu

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 70852334

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2021\03\29
29.03.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Zabezpečenie zberu a likvidácie nebezpečného odpadu - Oznámenie o výsledku - uspel
2021\02\05
05.02.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Zabezpečenie zberu a likvidácie nebezpeč Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\05\02
02.05.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Zabezpečenie zberu a likvidácie nebezpeč Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\02\03
03.02.2021
 Príloha - Zmluva Príloha
2021\02\03
03.02.2021
26.10.2021 13:36:16