Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie znaleckého posudku k.ú. Zádubnie

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 70945193

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Vypracovanie znaleckého posudku k.ú. Zádubnie - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\06\08
08.06.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Vypracovanie znaleckého posudku k.ú. Zá Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\06\08
08.06.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie znaleckého posudku k.ú. Zádubnie Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\06\01
01.06.2020
18.10.2021 12:05:36