Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dovoz vody a zálievka podľa potreby novovysadených stromov na sídlisku Solinky a novozaložených trvalkových záhonov v meste Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 71594272

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Dovoz vody a zálievka podľa potreby novo Oznámenie o výsledku - uspel
2021\08\16
16.08.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Dovoz vody a zálievka podľa potreby novo Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\08\16
16.08.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Dovoz vody a zálievka podľa potreby novo Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\08\03
03.08.2021
17.10.2021 18:48:02