Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie znaleckých posudkov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 71867012

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie znaleckých posudkov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\01\21
21.01.2020
 Príloha GP 167/2019 Príloha
2020\01\21
21.01.2020
17.10.2021 17:03:55