Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dodávka gastro zariadení z projektu rekonštrukcia kuchyne v kultúrnom dome v Zástraní

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 71986949

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Dodávka gastro zariadení z projektu reko Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\07\07
07.07.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Dodávka gastro zariadení z projektu reko Oznámenie o výsledku - uspel
2021\07\07
07.07.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Dodávka gastro zariadení z projektu reko Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\07\07
07.07.2021
 Príloha č. 2 - Výkaz výmer Príloha
2021\06\23
23.06.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Dodávka gastro zariadení z projektu reko Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\06\23
23.06.2021
 Príloha č. 1 - PD Príloha
2021\06\23
23.06.2021
26.10.2021 15:11:24