Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Poskytnutie služieb vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy osôb autobusom/mikrobusom

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 71999217

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Poskytnutie služieb vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy osôb autobusom/mikrobusom - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\07\11
11.07.2019
21.10.2021 07:23:51