Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Servis motorových vozidiel

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 72442514 | Kód: 013011/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 013011/2020 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\01\13
13.01.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - 013011/2020 Žiadosť o vysvetlenie
2020\12\29
29.12.2020
 Príloha č. 3 Príloha
2020\12\10
10.12.2020
 Príloha č. 2 Príloha
2020\12\10
10.12.2020
 Príloha č 1 Príloha
2020\12\10
10.12.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 013011/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\12\10
10.12.2020
18.10.2021 13:32:50