Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Výmena vodomerov SV a TÚV v bytových jednotkách a v nebytových priestorov v bytových domoch v majetku Mesta Žilina a v správe spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 72853278

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2021\02\18
18.02.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Výmena vodomerov SV a TÚV v bytových jednotkách a v nebytových priestorov v bytových domoch v majetku Mesta Žilina a v správe spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\11\24
24.11.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Výmena vodomerov SV a TÚV v bytových jednotkách a v nebytových priestorov v bytových domoch v majetku Mesta Žilina a v správe spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\11\24
24.11.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Výmena vodomerov SV a TÚV v bytových jed Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\11\24
24.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Výmena vodomerov SV a TÚV v bytových jed Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\18
18.11.2020
 Príloha - zoznam miest výkonu 2 Príloha
2020\11\18
18.11.2020
 Príloha - zoznam miest výkonu 1 Príloha
2020\11\18
18.11.2020
 Príloha - Zmluvné podmienky Príloha
2020\11\18
18.11.2020
26.10.2021 20:36:39