Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie znaleckých posudkov (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 73011366

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie znaleckých posudkov (NOVÁ) Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\21
21.10.2019
 Príloha - mapa Príloha
2019\10\21
21.10.2019
18.10.2021 13:30:06