Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Aplikácia - Cyklotrasy malá Fatra

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 73092600

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Aplikácia - Cyklotrasy malá Fatra - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\07\29
29.07.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Aplikácia - Cyklotrasy malá Fatra - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\07\29
29.07.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Aplikácia - Cyklotrasy malá Fatra Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\07\29
29.07.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Aplikácia - Cyklotrasy malá Fatra Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\07\21
21.07.2020
22.10.2021 11:46:02