Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Nákup a dodávka hygienických a čistiacich prostriedkov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 74931390

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Nákup a dodávka hygienických a čistiacich prostriedkov Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\11\20
20.11.2019
 Príloha - Tabuľka Príloha
2019\11\06
06.11.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Nákup a dodávka hygienických a čistiacich prostriedkov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\11\06
06.11.2019
17.10.2021 17:05:10