Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Výmena a doplnenie hracích prvkov - detských ihrísk Budatín a Hájik

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 75510859

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie č.4 Vysvetlenie
2020\10\20
20.10.2020
 Príloha č. 1 Zmluva o dielo Príloha
2020\10\09
09.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Výmena a doplnenie hracích prvkov - dets Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\07
07.10.2020
26.10.2021 20:56:31