Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie znaleckých posudkov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 75687818

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie znaleckých posudkov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\04
04.10.2019
 Príloha 2 Príloha
2019\10\04
04.10.2019
 Príloha 1 Príloha
2019\10\04
04.10.2019
18.10.2021 12:55:38