Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Spracovanie PD a odborný autorský dozor pre stavbu "Rekonštrukcia sociálnych zariadení na zimnom štadióne vrátane kanalizačnej prípojky"

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 76307881 | Kód: 012108/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Spracovanie PD a odborný autorský dozor pre stavbu "Rekonštrukcia sociálnych zariadení na zimnom štadióne vrátane kanalizačnej prípojky" - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\09\02
02.09.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Spracovanie PD a odborný autorský dozor pre stavbu "Rekonštrukcia sociálnych zariadení na zimnom štadióne vrátane kanalizačnej prípojky" - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\09\02
02.09.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Spracovanie PD a odborný autorský dozor pre stavbu "Rekonštrukcia sociálnych zariadení na zimnom štadióne vrátane kanalizačnej prípojky" - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\09\02
02.09.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - 012108/2019 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\09\02
02.09.2019
 Doručené ponuky - 012108/2019 Doručené ponuky
2019\09\02
02.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Spracovanie PD a odborný autorský dozor pre stavbu "Rekonštrukcia sociálnych zariadení na zimnom štadióne vrátane kanalizačnej prípojky" - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\21
21.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Spracovanie PD a odborný autorský dozor pre stavbu "Rekonštrukcia sociálnych zariadení na zimnom štadióne vrátane kanalizačnej prípojky" - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\21
21.08.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Spracovanie PD a odborný autorský dozor pre stavbu "Rekonštrukcia sociálnych zariadení na zimnom štadióne vrátane kanalizačnej prípojky" - Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\21
21.08.2019
 Príloha - 012108/2019 Príloha
2019\08\21
21.08.2019
 Príloha č. 1 ZoD - 012108/2019 Príloha
2019\08\21
21.08.2019
22.10.2021 12:56:47