Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Výmena únikového schodiska na MŠ Zástranie

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 76690007 | Kód: 011210/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení postupu Ostatné dokumenty
2020\10\23
23.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - 011210/2020 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
 Príloha č. 2_Návrh zmluvy Príloha
 Príloha č. 1_VV Príloha
21.10.2021 06:50:24