Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Sanácia plochých striech na ZŠ s MŠ ul. sv.Gorazda, blok F

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 77231032

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Sanácia plochých striech na ZŠ s MŠ ul. sv.Gorazda, blok F - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\11\08
08.11.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Sanácia plochých striech na ZŠ s MŠ ul. sv.Gorazda, blok F - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\11\08
08.11.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Sanácia plochých striech na ZŠ s MŠ ul. sv.Gorazda, blok F - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\11\08
08.11.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Sanácia plochých striech na ZŠ s MŠ ul. Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\11\08
08.11.2019
 Súťažné podklady - Zmluva Súťažné podklady
2019\10\31
31.10.2019
 Súťažné podklady - PD + výkaz výmer Súťažné podklady
2019\10\31
31.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Sanácia plochých striech na ZŠ s MŠ ul. Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\31
31.10.2019
21.10.2021 07:06:11