Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Herné prvky na detských ihriskách Žilina - Hliny, Solinky, ul. Predmestská, Strážov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 77407568

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Herné prvky na detských ihriskách Žilina - Hliny, Solinky, ul. Predmestská, Strážov - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\10\07
07.10.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Herné prvky na detských ihriskách Žilina Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\10\07
07.10.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Herné prvky na detských ihriskách Žilina Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\09\30
30.09.2019
 Súťažné podklady - Príloha č. 2 zmluva Súťažné podklady
2019\09\30
30.09.2019
 Súťažné podklady-príloha č.1 Súťažné podklady
2019\09\30
30.09.2019
18.10.2021 09:10:37