Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Stavebný a technický dozor pre realizáciu diela – Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová, Žilina (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 77471326

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Stavebný a technický dozor pre realizáci Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\08\03
03.08.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Stavebný a technický dozor pre realizáci Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\08\03
03.08.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Stavebný a technický dozor pre realizáci Oznámenie o výsledku - uspel
2021\08\03
03.08.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Stavebný a technický dozor pre realizáci Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\08\03
03.08.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Stavebný a technický dozor pre realizáci Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\07\27
27.07.2021
 Príloha č. 1 k ZoD Príloha
2021\07\27
27.07.2021
 Príloha č. 2 - Zmluva Príloha
2021\07\27
27.07.2021
 Príloha č. 1 - PD Príloha
2021\07\27
27.07.2021
26.10.2021 19:55:28