Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Dodanie školských stoličiek a stolov.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 77602820

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Dodanie školských stoličiek a stolov. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\22
22.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Dodanie školských stoličiek a stolov. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\22
22.10.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Dodanie školských stoličiek a stolov. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\10\22
22.10.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Dodanie školských stoličiek a stolov. - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\10\22
22.10.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Dodanie školských stoličiek a stolov. Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\10\22
22.10.2019
 Vysvetlenie - Dodanie školských stoličiek a stolov. Vysvetlenie
2019\10\17
17.10.2019
 Dodanie školských stoličiek a stolov. Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\10\14
14.10.2019
21.10.2021 08:17:59