Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v rámci zhotovenia diela „Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez Varín, + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Teplička nad Váhom"

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 77720187

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Ostatné dokumenty - Určenie PHZ Ostatné dokumenty
2020\01\16
16.01.2020
 Ostatné dokumenty - URČENIE PHZ Prieskum Ostatné dokumenty
2020\01\16
16.01.2020
 Ostatné dokumenty - Životopis Osika Ostatné dokumenty
2020\01\16
16.01.2020
 Ostatné dokumenty - Životopis Chrapčiak Ostatné dokumenty
2020\01\16
16.01.2020
 Ostatné dokumenty - Životopis Vančík Ostatné dokumenty
2020\01\16
16.01.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v rámci zhotovenia diela „Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez Varín, + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Teplička nad Váhom" - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\11\04
04.11.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v rámci zhotovenia diela „Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez Varín, + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Teplička nad Váhom" - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\11\04
04.11.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v rámci zhotovenia diela „Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez Varín, + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Teplička nad Váhom" - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\11\04
04.11.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v rámci zhotovenia diela „Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez Varín, + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Teplička nad Váhom" - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\11\04
04.11.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v rámci zhotovenia diela „Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez Varín, + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Teplička nad Váhom" - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\11\04
04.11.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v rámci zhotovenia diela „Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez Varín, + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Teplička nad Váhom" - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\11\04
04.11.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v rámci zhotovenia diela „Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez Varín, + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Teplička nad Váhom" - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\11\04
04.11.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v rámci zhotovenia diela „Cyklomagistrála Terchová – VD Žilina cez Varín, + napojenie úseku pri Varíne (Koňhora) do Teplička nad Váhom" - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\11\04
04.11.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\11\04
04.11.2019
 Oznámenie o vylúčení ponuky Ostatné dokumenty
2019\10\30
30.10.2019
 Žiadosť o vysvetlenie Žiadosť o vysvetlenie
2019\10\21
21.10.2019
 Príloha k výzve na predkladanie ponúk Príloha
2019\10\03
03.10.2019
 Príloha k výzve na predkladanie ponúk Príloha
2019\10\03
03.10.2019
 Výzva na predloženie ponúk - Zabezpečenie výkonu stavebného dozoru v Výzva na predloženie ponúk
2019\10\03
03.10.2019
22.10.2021 12:29:56