Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Redakčná príprava a tlač aktualizovanej mapy mesta Žilina v mierke 1: 10 000.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 77993014

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Redakčná príprava a tlač aktualizovanej mapy mesta Žilina v mierke 1: 10 000. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\09\04
04.09.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Redakčná príprava a tlač aktualizovanej mapy mesta Žilina v mierke 1: 10 000. - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\09\04
04.09.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Redakčná príprava a tlač aktualizovanej Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\09\04
04.09.2020
26.10.2021 13:29:48