Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Demontáž mostného objektu lávky pre peších Obchodná ulica, Žilina (NOVÁ)

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 79838519

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2021\10\21
21.10.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Demontáž mostného objektu lávky pre peších Obchodná ulica, Žilina (NOVÁ) - Oznámenie o výsledku - uspel
2021\08\30
30.08.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Demontáž mostného objektu lávky pre peší Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\08\30
30.08.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Demontáž mostného objektu lávky pre peší Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\08\24
24.08.2021
 Príloha - Projektová dokumentácia Príloha
2021\08\24
24.08.2021
 Príloha - Zmluvné podmienky Príloha
2021\08\24
24.08.2021
 Príloha - Demontáž mostného objektu lávky pre peší Príloha
2021\08\24
24.08.2021
 Príloha - Demontáž mostného objektu lávky pre peší Príloha
2021\08\24
24.08.2021
 Príloha - Demontáž mostného objektu lávky pre peší Príloha
2021\08\24
24.08.2021
26.10.2021 19:03:37