Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Edukačno-relaxačný priestor – areál Základnej školy Limbová 30, Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 80105743

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - uspel - Edukačno-relaxačný priestor – areál Zákl Oznámenie o výsledku - uspel
2020\11\25
25.11.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Edukačno-relaxačný priestor – areál Zákl Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\11\25
25.11.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Edukačno-relaxačný priestor – areál Zákl Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\11\18
18.11.2020
 Príloha č. 1 k výzve - Vymedzenie plochy pre umiestnenie stavby Príloha
2020\11\18
18.11.2020
18.10.2021 11:03:10