Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Obnova a prístup k studničke HLADNÁ VODA

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 80464017

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Obnova a prístup k studničke HLADNÁ VODA - Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\08\25
25.08.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Obnova a prístup k studničke HLADNÁ VODA Oznámenie o výsledku - uspel
2020\08\25
25.08.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Obnova a prístup k studničke HLADNÁ VODA Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\08\25
25.08.2020
 Príloha - Obnova a prístup k studničke HLADNÁ VODA Príloha
2020\08\14
14.08.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Obnova a prístup k studničke HLADNÁ VODA Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\08\14
14.08.2020
17.10.2021 17:27:23