Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie znaleckých posudkov

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 80641613

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Report - Emaily - Vypracovanie znaleckých posudkov Report - Emaily
2021\05\04
04.05.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Vypracovanie znaleckých posudkov Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\04\05
05.04.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Vypracovanie znaleckých posudkov - Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\05\04
04.05.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Vypracovanie znaleckých posudkov - Oznámenie o výsledku - uspel
2021\05\04
04.05.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Vypracovanie znaleckých posudkov Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\04\05
05.04.2021
 Žiadosť o vysvetlenie - Vypracovanie znaleckých posudkov Žiadosť o vysvetlenie
2021\04\30
30.04.2021
 Ponuka uchádzača Lamoš 26. 4. 2021 20:42 Dokumenty zadávateľa
2021\04\30
30.04.2021
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2021\04\26
26.04.2021
 Príloha - Zmluvné podmienky Príloha
2021\04\20
20.04.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vypracovanie znaleckých posudkov Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\04\20
20.04.2021
21.10.2021 07:24:35