Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia, Žilina - Hájik - vnútroblok ul. G. Lannuriena

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 81935918 | Kód: 012306/2021

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2021\07\15
15.07.2021
 OZNÁMEVIE - 32448IPT Ostatné dokumenty
2021\07\13
13.07.2021
 ZRUŠENIE POSTUPU - 30233-WYT Ostatné dokumenty
2021\07\09
09.07.2021
 Dokumenty na profile - 30233-WYT Dokumenty na profile
2021\06\24
24.06.2021
 Výzva na predloženie ponuky - 30233-WYT Výzva na predloženie ponuky
2021\06\24
24.06.2021
 Súťažné podklady Súťažné podklady
2021\06\24
24.06.2021
 Príloha - Fotografie Príloha
2021\06\24
24.06.2021
 Príloha č. 7 Výkaz výmer Príloha
2021\06\24
24.06.2021
 Príloha č. 6 Projektová dokumentácia Príloha
2021\06\24
24.06.2021
26.10.2021 19:39:26