Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Komplexné majetkoprávne vysporiadanie a súvisiace služby.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 82013178

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Správa podľa § 24 Dokumenty zadávateľa
2020\11\06
06.11.2020
 Zmluva o dielo č.517/2020 Dokumenty zadávateľa
2020\11\06
06.11.2020
 Žiadosť o zaslanie / doručenie zmluvy. Ostatné dokumenty
2020\10\26
26.10.2020
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Komplexné majetkoprávne vysporiadanie a Oznámenie o výsledku - neuspel
2020\10\23
23.10.2020
 Oznámenie o výsledku - uspel - Komplexné majetkoprávne vysporiadanie a súvisiace služby. - Oznámenie o výsledku - uspel
2020\10\23
23.10.2020
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Komplexné majetkoprávne vysporiadanie a Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2020\10\23
23.10.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Komplexné majetkoprávne vysporiadanie a Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\10\09
09.10.2020
 Príloha - Zmluvne podmienky Príloha
 Príloha - Návrh na plnenie kritérií Príloha
18.10.2021 12:15:17