Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Rekonštrukcia odborných učební v ZŠ V. Javorku 32, Žilina

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 82578673

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení VO Ostatné dokumenty
2021\10\13
13.10.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia odborných učební v ZŠ V. Javorku 32, Žilina - Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\09\30
30.09.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia odborných učební v ZŠ V. Javorku 32, Žilina - Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\09\30
30.09.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia odborných učební v ZŠ V. Javorku 32, Žilina - Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\09\30
30.09.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Rekonštrukcia odborných učební v ZŠ V. J Oznámenie o výsledku - uspel
2021\09\30
30.09.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Rekonštrukcia odborných učební v ZŠ V. J Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\09\30
30.09.2021
 Vysvetlenie vybratého uchádzača o odstúpení zákazky Vysvetlenie
2021\09\30
30.09.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia odborných učební v ZŠ V. J Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\09\16
16.09.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia odborných učební v ZŠ V. J Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\09\16
16.09.2021
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Rekonštrukcia odborných učební v ZŠ V. J Oznámenie o výsledku - neuspel
2021\09\16
16.09.2021
 Oznámenie o výsledku - uspel - Rekonštrukcia odborných učební v ZŠ V. J Oznámenie o výsledku - uspel
2021\09\16
16.09.2021
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Rekonštrukcia odborných učební v ZŠ V. J Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2021\09\16
16.09.2021
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Rekonštrukcia odborných učební v ZŠ V. J Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2021\08\27
27.08.2021
 Príloha č.3 PD zdravotechnika Príloha
2021\08\27
27.08.2021
 Príloha č.3 PD elektro Príloha
2021\08\27
27.08.2021
 Príloha č.3 PD architektúra Príloha
2021\08\27
27.08.2021
 Príloha č.2 Návrh ZoD Príloha
2021\08\27
27.08.2021
 Príloha č.1 VV Príloha
2021\08\27
27.08.2021
22.10.2021 12:57:28