Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Vybudovanie verejnej nabíjacej stanice pre elektromobily a elektrobicykle pred Mestským úradom v Žiline

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 83020938

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie č.1 - Vybudovanie verejnej nabíjacej stanice p Vysvetlenie
2019\05\23
23.05.2019
 Výkaz výmer- prípojka NN a spevnené plochy Príloha
2019\05\20
20.05.2019
 Príloha - Zmluva o dielo Príloha
2019\05\15
15.05.2019
 Príloha - Technická správa- vonkajšie spevnené plochy Príloha
2019\05\15
15.05.2019
 Príloha - Technická správa-prípojka NN Príloha
2019\05\15
15.05.2019
 Príloha - Situácia-prípojka NN Príloha
2019\05\15
15.05.2019
 Príloha - Situácia a priečny rez- vonkajšie spevnené plochy Príloha
2019\05\15
15.05.2019
 Príloha - Schéma-prípojka NN Príloha
2019\05\15
15.05.2019
 Príloha - Rez prípojka NN Príloha
2019\05\15
15.05.2019
 Príloha - Pôdorys 2 prípojka NN Príloha
2019\05\15
15.05.2019
 Príloha - Pôdorys 1 Prípojka NN Príloha
2019\05\15
15.05.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Vybudovanie verejnej nabíjacej stanice p Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\05\15
15.05.2019
26.10.2021 20:48:06