Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Oprava lavičiek na sídlisku Hájik.

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 83515885

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Oprava lavičiek na sídlisku Hájik. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\09\12
12.09.2019
 Oznámenie o výsledku - neuspel - Oprava lavičiek na sídlisku Hájik. - Oznámenie o výsledku - neuspel
2019\09\12
12.09.2019
 Oznámenie o výsledku - uspel - Oprava lavičiek na sídlisku Hájik. - Oznámenie o výsledku - uspel
2019\09\12
12.09.2019
 Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu - Oprava lavičiek na sídlisku Hájik. Zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu
2019\09\12
12.09.2019
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Oprava lavičiek na sídlisku Hájik. Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2019\08\28
28.08.2019
 Príloha č.1 Príloha
2019\08\28
28.08.2019
17.10.2021 17:58:39