Mesto Žilina

Profil verejného obstarávateľa

Letná a zimná údržba miestnych komunikácií zastávok chodníkov verejných priestranstiev schodísk a verejnej mestskej zelene.

Prieskum trhu pre určenie PHZ |  ID: 84031863

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Vysvetlenie - Letná a zimná údržba miestnych komunikác Vysvetlenie
2020\04\15
15.04.2020
 Prístup k dokumentom Príloha
2020\04\03
03.04.2020
 Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Letná a zimná údržba miestnych komunikác Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu
2020\04\03
03.04.2020
 Predmet ocenenia Príloha
2020\04\03
03.04.2020
26.10.2021 20:22:39